USŁUGI

Dla firm

 • pełna księgowość
 • rozliczenie VAT
 • roczne zestawienia finansów
 • rozliczenie Corporation Tax
 • deklaracje roczne do CRO
 • raporty miesięczne/kwartalne

Rejestracje

 • wybór formy prawnej firmy: sole trader, partnership, limited company, subcontractors
 • formy do Revenue
 • rejestracja nazwy firmy w CRO
 • rejestracja w Revenue

Pomoc w budowie nowoczesnych
Start-Upów

 • pomoc w tworzeniu biznes planu
 • rejestracja podatkowa
 • ocena potrzeb związanych z rachunkowością
 • kompletna księgowość

Wsparcie dla małych i średnich firm

Doradztwo związane ze zwrotami podatków, szczególnie podatku VAT

Prowadzenie księgi przychodów
i rozchodów

Payroll

 • rejestracja  pracodawcy
 • rejestracja  pracowników
 • tygodniowe/miesięczne rozliczenie listy płac
 • obliczenie należnego urlopu
 • payslipy

Dla samozatrudnionych

 • pełna księgowość
 • doradztwo podatkowo-księgowe
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • rozliczenia VAT 
 • raporty miesięczne/kwartalne

Dla osób indywidualnych/zatrudnionych

 • rozliczenie podatku dochodowego
 • ulgi podatkowe

Doradztwo dla początkujących przedsiębiorców

Rozwój już istniejących biznesów,
spółek oraz działalności gospodarczych

I wiele innych...